Advice IT

descriere proiect

ADVIT

Sistem Integrat pentru consolidarea pozitiei pe piata a SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL prin dezvoltarea productiei de calculatoare si echipamente periferice.

ADVIT – Sistem Integrat pentru consolidarea pozitiei pe piata a SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL prin dezvoltarea productiei de calculatoare si echipamente periferice.
SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, in calitate de beneficiar, a semnat pe data de 13/09/2017 contractul de finantare numarul 404 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului a fost acordarea finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr SMIS 104396, intitulat „ADVIT – Sistem Integrat pentru consolidarea pozitiei pe piata a SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL prin dezvoltarea productiei de calculatoare si echipamente periferice” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Locatia de implementare a fost situata in judetul Prahova, orasul Ploiesti, strada Anul 1907, numarul 49B.

Durata proiectului a fost de 10 luni, intre 01.08.2017 si 31.05.2018.

Valoarea totala a contractului a fost de 179.607,72 lei, valoare ce a inclus finantarea nerambursabila de 120.744,69 lei (102.632,99 lei din FEDR si 18.111,7 lei din bugetul national)

Obiectivul general (scopul proiectului) a constat in dezvoltarea SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL si consolidarea poziției pe piață a acesteia în domeniul competitiv 2620-Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice identificat în Strategia Națională de Competitivitate prin implementarea unui sistem integrat (echipamente IT si de comunicatii, lucrari de amenajare, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale) pentru productia de echipamente IT inovative.

Implementarea investitiei propuse prin proiect a permis cresterea competitivitatii firmei, imbunatatirea calitatii si performantei produselor oferite clientilor precum si cresterea calitatii si diversificarea ofertei de produse inovative ale companiei si a stimulat cererea de inovare dinspre sectorul productiv.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Crearea de 3 noi locuri de munca, dintre care cel putin unul pentru personae defavorizate, respectand principiile egalitatii de sanse si mentinerea acestora precum si a celor existente in anul fiscal 2015 pe perioada de 3 ani succesiva implementarii proiectului. Implicit, crearea posibilitatilor de lucru si pentru persoanele defavorizate prin adaptarea infrastructurii pentru accesul si operarea de catre persoanele din aceasta categorie.
  2. Cresterea cifrei de afaceri pe perioada de 3 ani de la finalizarea investitiei cu o medie anuala de 30%
  3. Extinderea capacitatii de productie oferite prin achizitionarea de echipamente hardware, aparate specifice, mobilier si amenajare necesare derularii productiei de echipamente IT. Elementele achizitionate sa fie performante, de ultima generatie, tehnologia mai noua de 2 ani, sa aiba un consum redus de energie si sa respecte toate normele prevazute de UE pentru garantarea unui nivel inalt de siguranta si de protectie a mediului.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului au fost:

– 3 persoane angajate, din care una din categoria persoanelor defavorizate

– 10 echipamente hardware, aparate specifice, mobilier si amenajare.

SC Advice Information Technology SRL, RO 33870820, J40/10431/2015, RO45INGB0000999905689636 – ING Office Ploiesti, Web: www.adviceit.ro, E-mail: office@adviceit.ro, Fax: +40 372 872525, Adresa de corespondenta: 060512, B-dul Constructorilor 20A, sector 6, Bucuresti, Persoana de contact: Adriana Tarascu, Nr. Telefon: 0729.987.630

Pentru informatii etaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României